Bestyrelsesmøde d. 11.01.2010


Bestyrelsesmøde d. 11.01.2010

Bestyrelsesmøde d. 11/1-2010 kl. 19.00

1. NYX forside og leder i næste nummer.
2. MCC fastholdelse af aftaler og retningslinjer under træningen.
3. Forberede generalforsamlingen i klubben.
4. Sponsorer på hjemmesiden, hvordan går det fremad?
5. Evt.

Per Korsgaard
Ad 1. der laves en leder til nyx og der bruges billeder fra hjemmesiden til
     forside.
Ad 2.  vi vil i det nye år prøve at dele os op hjemme fra.det vil blive drøftet
    på generelforsamlingen.
Ad 3. generelforsamlingen er den 27/3 kl. 10. efter klubbens vedtægter.
Ad 4. der arbejdes på at få dem på
ad 5. hjælp til post danmark rundt når de kommer til byen igen.

Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @