Bestyrelsesmøde d. 21.10.2009


Bestyrelsesmøde d. 21.10.2009

   Dagsorden

1. Opsamling på Cederdorff-løbet
2. Dato for generalforsamling
3. Dato for nye bestyrelsesmøder
4. Evt.


Ad 1)  Cederdorff-løbet kørte godt. Inden løbet næste år skal der findes ud af om handicaptiden skal    
          slettes. Det skal aftales med Holstebro cykelmotion.

Ad 2)  Generalforsamling og opstartsmøde d.28.03.2010 kl.10.00 til kaffe og rundstykker ( gammel dansk)

Ad 3)  Næste bestyrelsesmøde d. 11.01.2010 og d. 10.02.2010

Ad 4)  ¤ Møde ang. ”Se på organisationen MGU”  d. 26.11 og d. 01.12.2009 og d. 01.02.2010
             kl. 19.00 – 22.00

          ¤ John været på cykelmesse i Vejle, set på nye massive racercykeldæk. Pris 325,00 kr. de limes
             på, kan køre ca. 5000 km. inden de er slidt op. Rullemodstand 4%


Ref. Per Korsgaard
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @