Bestyrelsesmøde d. 23.03.2009


Bestyrelsesmøde d. 23.03.2009

Bestyrelsesmøde d.23.03.2009

1. tøj bestilt:
          20 trøjer
          13 jakker
          10 vest
          7 lange bukser
          24 korte bukser

   Pris: vintersæt 8oo kr.
          sommersæt 500 kr.
          vindvest  375 kr.
   Prisen fordrer at man har været medlem i 2 år   eller betaler 2 års kontingent forud.

2. Sponsorer på trøjen: Foran Ulsted
                                 ryg Rose poultry
                                 skuldre Kaj Ørum
                                 lomme bagpå Erik Sørensen
                                 flankerne Hera konsoult
                                 Fusion
                                 Tang biler

3. Frankrigstur: Der skal snart bestilles ophold,  turen foregår i tidsrummet (29.08-05.09.2009)Rammerne    
    for turen bliver lagt snarest.
4. E-mail adresser sendes til Per Korsgaard, så det bliver muligt at give en besked til Jer.
   E-mail: mejrupcykelclub@mvb.net
5. NYX: fodafdelingens måde at "kapre" sponsorer bifalder cykelklubben ikke.Samt deres måde at  
    reklamere på i NYX.
6. Hjemmesiden: God tilfredshed med den nye hjemmeside.
7. Mejrupløbet: Hvor skal der reklameres, Omegnens cykelklubber mail sendes, Cykelmotions hjemmeside.
    Cederdorffløbet: Skal være en festdag.I Borbjerg sættes der flag op, evt en pølsevogn opsættes.
8. Klubaftner genoptages her i foråret som forsøg.
9. Nye datoér for bestyrelsesmøder.

   Ref. Per Korsgaard
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @