Opsamling på Evalueringsmøde den 6. november 2016, samt Bestyrelsesmøde afholdt den 20. november 2016.


Dagsorden:

1. Referat
2. NYT fra…
3. Emner til behandling
       • Opsamling fra evalueringsmøde den 6. november 2016:
4. Evt.

Punkt 1.

Godkendelse af referat – ok.

Punkt 2.

Hovedbestyrelsen: Per (hallen) stopper pr. 31. december 2016.

Tøjudvalget: Der sendes regninger ud ultimo november 2016 – tøjet forventes klar medio december 2016.

Punkt 3.

Info om sommer og vintertræning

Forslag på mødet:
Der er et ønske om at Sommertræning starter den 1. april: tirsdag og torsdag, kl. 18.30 og søndag kl. 9.30. / Vintertræning starter den 1. september: tirsdag og torsdag, kl. 18.00 og søndag kl. 10.

Bestyrelsens beslutning:
Ønsket bakkes op af bestyrelsen. HKN giver Klaus besked om at ændre på hjemmesiden. Mødetid søndag blev besluttet til kl. 9.30 så det er ens for sommer og vinter.

• Generalforsamling – den 5. februar 2017, kl. 10.
• Øjvind sørger for det praktiske. Carsten sørger for at få dagsorden mm. meldt ind til Nyx i december.

Evaluering og tiltag for sæsonen 2016/2017:

Træning i år – hvordan er det gået? Forslag fra bestyrelsen:
      o Træning tirsdag, torsdag og søndag som officielle træningsdage – alle var enige.
      o Træning mandag for damerne kl. 18.00 – Enige, mænd er også velkomne, men der køres på damernes præmisser.
      o Der arrangeres IKKE træning på andre tider disse dage! – Enig.
      o Holdinddeling – Vigtigt at man kører med på rigtig hold (niveau) og at holdene overholder den gennemsnitsfart og KM, som meldes ud når man starter fra hallen. – Enig. Der blev foreslået at holdene blev meldt ud på FB (rute, distance og fart – samt evt. træningsform). Man ønsker at Kaptajnerne tager mere ansvar.

Bestyrelsens beslutning:
Der satses på 3 hold til træning – her vil der lægges vægt på at holdene overholder den rute (km) som meldes ud og at farten overholdes.

Der blev foreslået at tirsdag kunne hold 1, træne med Thomas Albertsen (interval mm.) – men det skulle foregå i MCC regi og fra Hallen.

Bestyrelsens beslutning:
Benny har snakket med Thomas Albertsen og er kommet frem til at Thomas ønsker at køre for MCC i 2017 (han vil ikke køre licens). Thomas vil til træningen om tirsdagen stå for hold 1 (samt enkelte gange arrangere intervaltræning, hvor alle kan deltage). Thomas vil ligeledes stille op i motionsløb for MCC.

o Socialt samvær (opstart, sommerafslut, afslut med enkeltstart) – Sponsoraftnerne er rigtig gode og disse ønsker man fortsat at bakke op om.

Bestyrelsens beslutning:
Der er opbakning til at der arrangeres fællesspisning to gange årligt (forår og efterår) mod egenbetaling. Ole B. vil stå for at arrangere disse udover sponsorarrangementerne.

Klubtøj

Klubtøj i fremtiden (priser, pakker og regler mm.)

Kim og Ole har gjort et kæmpe stykke arbejde hermed og de fik ros herfor. Ole orienterede om hvorfor det er så vigtigt at vi kører i det nye tøj: det er af hensyn til vore sponsorer og vi støtter dem ved at køre i tøjet. Tøjets pris afhænger desuden netop af vore sponsorers bidrag.

Fokus på nybegyndere i år – hvordan er det gået? Forslag fra bestyrelsen

Evt. buddy ordning (hvor der udpeges én MCC rytter som har ansvar for en ny rytter på turene) – rollen vil være at snakke om klubben med den nye rytter, give gode råd i forhold til kørsel mm., og i det hele taget få den nye rytter til at føle sig velkommen. Det kunne være Kaptajnen der udpeger Buddyen på turen.

Bestyrelsens beslutning:
vi bakker op om dette.

Fællestræning/ture med Tvis – hvordan er det gået? Forslag fra bestyrelsen

Vi træner kun med Tvis fra ugerne 28 og sæsonen ud – Man ønsker kun at træne i sommerferien (fra uge 28) og at mødestedet er i Mejrup.

Bestyrelsens beslutning:
Der trænes sammen med Tvis i ugerne: fra og med uge 27 til og med uge 32. Mødested for begge hold er kl. 18.30 i henholdsvis Tvis og Mejrup (hallen) disse uger, herefter mødes man i Halgård skolegård kl. 18.40.

Kaptajnkursus

Hvem er uddannet – Christian, Benny, John, Bjarne, Jørgen, Lene, Erik, Øjvind og Per K. er uddannet Kaptajner – derudover er også Øjvind, Per K. , og Erik uddannet trænere ved DGI.

Hvad er deres rolle på holdet (opgaver og ansvar) og hvordan udnytter vi dette?

Bestyrelsens beslutning:
Vi ønsker ikke at pålægge Kaptajner og trænere ansvar udover det de selv ønsker at tage.

Cederdorffløbet 2016 – hvordan er det gået?

Cederdorff udvalget giver en status på forløbet 2016 – Løbet gik godt trods vejret. 25 hold var tilmeldt og det løb lige rundt økonomisk.
Ønsker vi at fortsætte med at arrangere dette løb? – Der var opbakning til at fortsætte og nedlægge – og forslag om at det kunne ligges sammen med byfesten i Mejrup (ved en anden rute).

Bestyrelsens beslutning:
Vi sætter løbet på pause i 2017. John giver besked til Cederdorff. I stedet vil bestyrelsen forespørge på om MCC kunne være arrangør af en af DGIs enkeltstarter i 2017. Øjvind hører Leif Lundstrøm til hvad der kræves.

Udvalg – der skal nedsættes flg. udvalg

Aktivitetsudvalg – her mangler vi to personer – Kirsten

Byfestudvalg – her mangler vi to-tre personer – Per K., Dorthe K., John

HTH løbet – her mangler vi to personer – Torsten og John – her var forslag til at man som deltager i cykelløbet forpligter sig til at finde en hjælper (for at få betalt startgebyr af klubben) – det vil være første prioritet for klubben at finde hjælpere (her skal bruges ca. 10 mand).

Løbsudvalg – her kan vi bruge en-to personer – Bjarne  og Lasse (Birthe hører Lasse ad). Det vil være løb som er udover klubbens normale løb.

Bestyrelsens beslutning:
Aktivitetsudvalget vil skulle stå for klubbens prioriterede løb: Lions, Herrup, Tvis, Aulum Bike – Evt. dameturen i Tjørring (prioriteten er det sociale). Bestyrelsen var enige om at denne ikke sponsorerer tilmelding til HTH løbet i 2017 – i stedet vil der blive prioriteret hjælpere hertil.

Bestyrelsens beslutning:
Grejsdalløbet – her vil Bjarne stå for fælles tilmelding, samt at dette meldes ud på FB. Hærvejsløbet og Fjorden rundt vil være op til Klubbens medlemmer at sørge for at disse bliver meldt ud på FB og får lavet samlet tilmelding.

Længere træningsture – hvordan er det gået? Forslag fra bestyrelsen

Mulighed herfor om søndagen, allerede fra foråret – hvem vil påtage sig at arrangere? – Aktivitetsudvalget vil stå for at arrangere noget i 2017.

Følgende blev foreslået: Weekendture – Banecykling i Odense (22. eller 29. januar 2017) – i MCC regi.

Evt. fokusture om tirsdagen (fokus på interval, på sikkerhed og lign.). – se punkt 2. Det kan dog også være Kaptajn/træner som arrangerer fokusture.

Bestyrelsens beslutning:
Banecykling er arrangeret til den 22. januar 2017 i Odense, kl. 13 – 14.30. Man skal møde frem allerede kl. 12.00 for tjek af pedaler og sko. Arrangementet bliver meldt ud som en begivenhed på FB og minimums deltagere er 12 personer, ellers aflyses arrangementet. Prisen for hele arrangementet er kr. 2.800 og egenbetaling skal forventes (afhænger af antal personer). Man kører selv til Odense.

Udlandsture i 2017 – Nogen forslag?

Dolomitterne – ved Martin Gasbjerg – Martin vil melde noget ud herom.
Mallorca – Breum – orienterede herom – vil være op til klubben at arrangere.
Harzen og Alsace blev foreslået – som kortere ture.

Bestyrelsens beslutning:
Der bakkes op om ture i 2017. Men ønsker ikke at stå for at arrangere. Ole tjekker op på Alsace ved Kim Mortensen og på mulighederne på Mallorca.

Aktivitetsudvalget – hvordan er det gået?

Michael foreslog foredrag ved Leif Lundstrøm – andre foreslog Arno Tage – dato kunne være i januar. – Øjvind tjekker op.

Evt.

HV Care – har MTB kursus – Michael undersøger.
Cykelanhænger – Kaj har en stående som tilhører MCC – derudover låner HV Care desuden også gerne en til fire cykler.

Præcisering af ansvarsområder (Bestyrelsen):

Aktivitetsudvalget – Øjvind er ansvarlig
Hovedbestyrelsen – Øjvind og Carsten deltager (Henriette er suppleant)
Byfesten – Carsten og Benny

Punkt 4.


Næste bestyrelsesmøde – den 30. januar 2017 kl. 19.30 hos Øjvind.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @