Bestyrelsesmøde d. 26.09.2016


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, og Henriette

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Referat
2. NYT fra…
3. Emner til behandling
       • Opfølgning på Cederdorff 2016
       • Planlægning af evalueringsmøde, sæsonafslutning 2016
       • Spinning 2016/2017
4. Evt.

Punkt 1.

Ingen bemærkninger.

Punkt 2.

MGU Hovedbestyrelse:
Carsten og John deltog på mødet den 8. september 2016 og orienterede herfra.
Der er fokus på mersalg i kiosken (MGU) og der arbejdes på at opsætte infoskærme. Derudover vil man forsøge at arrangere familie dage i hallen om lørdagen.
Jubilæumsfesten tog meget tid pt. – blev afholdt den 24. september, hvor der var stor tilslutning.

MGU samt byfest:
Carsten deltog på evalueringsmødet den 31. august 2016.
På mødet blev indtægterne fra byfesten 2016 gennemgået og Cykelklubben leverede igen flot til det samlede overskud for ugen. Efter fordeling mellem klubberne har MCC fået ca. 40.000 kr.
Byfesten 2017: her har MCC fået mandagen (2. pinsedag) til afholdelse af cykelløb.

Aktivitetsudvalget:
Klubdagen den 1. oktober 2016. Startlisten på enkeltstarten komme på FB dagen før.

Løb:
Intet nyt.

Sponsor og tøjudvalget:
Ole havde en prøve (tøj) med til mødet.
Tøjet er bestilt, derudover er også bestilt nogle hjelme.

Punkt 3.

Opfølgning på Cederdorff 2016:
Udvalget har haft møde herom.
Der er nu udarbejdet en drejebog og desuden følgende besluttet i udvalget:
• Der vil fremover være en Cederdorff klasse (som gør sig gældendende i den åbne klasse). Vinderen af Cederdorff klassen får pokalen.
• Der har været kritik af beværtningen og der kigges på et alternativ til Borbjerg hallen.
• Der er evalueret på påsætning af startnumre og der arbejdes på en ny model – evt. hjulpet af billeder om hvordan de skal påsættes.
• Det er vigtigt at der udpeges én løbsleder som har ansvaret for dagen og ikke selv kører.

Evalueringsmøde sæsonafslutning 2016:
Afholdes den 6. november 2016 kl. 9.00-12.00 i hallen. Bestyrelsen mødes 8.30.
Bestyrelsen er enige om, at det er vigtigt at der denne dag bliver nedsat udvalg til de forskellige store aktiviteter.
Tilmeldingsfrist den 4. november 2016.
Henriette laver et udkast til dagsorden og sender rundt på mail – hertil ønskes input og feedback.

Spinning 2016/2017:
Er meldt ud på FB og der er sat to hold som kører fra 1. november.

Punkt 4.

Øjvind: Der afholdes Kaptajnkursus den 29. oktober – folk skal selv huske at tilmelde sig.

Generalforsamling: er sat til den 5. februar 2017 kl. 10.00 (bestyrelsen mødes kl. 9.00).
       • På valg: John, Ole, Christian, Øjvind og Henriette – Ole og John ønsker at udtræde.

Næste bestyrelsesmøde: den 20. november kl. 13.00.

Mejrup, den 3. oktober 2016.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @