Bestyrelsesmøde d. 10.08.2016


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, og Henriette
Afbud: John

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Referat
2. NYT fra…
3. Emner til behandling
       • Jubilæumsgave MGU
       • Opfølgning på Cederdorff 2016

4. Evt.

Punkt 1.

Ingen bemærkninger.

Punkt 2.

MGU Hovedbestyrelse:
Carsten og Øjvind deltog den 16. juni 2016 og orienterede herfra. Mødet havde været godt og der var mange gode tiltag sat i gang i forhold til centret.
Næste møde afholdes den 8. september 2016, hvor Carsten og Øjvind deltager igen.

MGU samt byfest:
Der afholdes evalueringsmøde den 31. august 2016 kl. 19.30. Øjvind og Carsten deltager.

Aktivitetsudvalget:
Intet nyt.

Løb:
- Mærsk er ansvarlig for at samle hold til Herrup løbet den 25. august 2016.
- Det er meldt ud på FB at der samles hold til Cederdorff løbet den 28. august 2016.
- Tvis afholder løb den 18. august 2016, og der er stort fremmøde fra MCC.
- Der er løb den 10. august 2016, Lidenlund.
- Der er løb i Aulum den 14. august 2016.

Sponsorudvalget:
Intet nyt

Tøj:
Ole viste det flotte nye klubtøj og det blev bestemt at mandag uge 34, kl. 19.00 i Hallen, skulle alle mødes med sponsorudvalget for præcisering af hvilke tilbud (pakker) der skulle gives til medlemmerne og prisen.
Tøjet kan prøves i uge 35 og 36 (HV Care) og vil blive bestilt uge 37/38 til levering uge 48.

Punkt 3.

Jubilæumsgave MGU:
Afdelingerne Svømning og Løb giver ikke noget. Carsten undersøger med Gym/Håndbold/ fodbold om de giver noget – tilbagemelding til mødet mandag uge 34.

Der vil på FB blive lavet et opslag på fælles tilmelding til Jubilæumsfesten den 24. september 2016.

Cederdorf løbet 2016:
Afholdes den 28. august 2016.
Gaver: der blev fulgt op på gaver fra diverse sponsorer.
Der er pt. 7 betalende hold (der var 25 hold til start den 28. august 2016).
Der afholdes møde mandag uge 34 (efter mødet om tøjet) i Cederdorff udvalget.

Punkt 4.

Vi er pt. 98 medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde: den 26. september kl. 19.30 hos Ole.

Mejrup, den 29. august 2016.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @