Bestyrelsesmøde d. 01.06.2016


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Referat
2. NYT fra…
3. Emner til behandling
       • Jubilæumsgave MGU
       • Spinning 2016/2017
       • Opfølgning på Byfest 2016.
       • Opfølgning på Cederdorff 2016

4. Evt.

Punkt 1.

Ingen bemærkninger.

Punkt 2.

MGU Hovedbestyrelse:
John har sendt dagsorden ud. Carsten og Øjvind deltager den 16. juni 2016
Henriette rundsender sidste mødes referat

MGU samt byfest:
Se punkt 3.

Aktivitetsudvalget:
Carsten følger op på om der er styr på afslutning med grill den 21. juni 2016. Det skal meldes ud nu på FB – med tilmelding af hensyn til pølser mm.

Løb:
Michael Mærsk gjorde opmærksom på at Herrup løbet ligger dagen før vores eget Cederdorfløb.

Sponsorudvalget:
Intet nyt

Tøj:
Intet nyt.

Punkt 3.

Jubilæumsgave MGU:
Ønsket er penge. Vi undersøger nærmere niveauet fra de andre foreninger til næste bestyrelsesmøde.

Spinning 2016/2017:
Lene og Henriette vil sørge for at der bliver oprettet tilbud om spinning i vintermånederne 2016/2017 for klubbens medlemmer. Der satses på en online tilmeldingsmulighed.

Opfølgning på byfesten 2016:
Der er styr på
       • Præmierne: Vin og sportstasker fra INVITA, blomster fra GAZA, børnekurve fra Brugsen.
       • hjælpere fra HTC (10 mand).
       • Pølser til alle deltagere samt hjælpere ved AB Catering.
       • Startnumre – Irene og Jesper vil stå for at tælle omgange.
       • DGI cykler (Øjvind henter trailer med cykler – John Heilskov vil står for cyklerne på dagen).
       • Vi vil forsøge at få Bo til at styre mikrofonen under løbene.
Der er pt. 7 hold tilmeldt – derudover vil Carsten melde ud på FB at der søges MCC ryttere til to hold mere.
Udover vores eget løb – skal Carsten bruge 4-5 mand til at hjælpe med teltet søndag formiddag.

Cederdorf løbet 2016:
Afholdes den 28. august 2016.
Hjemmesiden skal opdateres hurtigst mulig, så man kan begynde at melde sig til løbet. Derudover skal der laves opslag på FB og løbet skal meldes ud nu til alle klubber i nærheden.
Alle må gerne lægge hovederne i blød og også gerne forespørge mulige sponsorer til løbet.

Punkt 4.

Toscana 2016, blev kort vendt. Såfremt der kommer evaluering fra arrangørerne så skal diverse kritikpunkter vendes.

Tonen på FB: Bestyrelsen er enige om at tonen på FB skal holdes sober og uden at personer kan føle sig stødt. Vores gruppe på FB har flere brugere/læsere som ikke er medlem af MCC.

Antal medlemmer pt.: 86 + bestyrelsen. Christian vil næste gang der trænes, gøre opmærksom på hvis nogen kører med uden at være medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde: den 10. august kl. 20.00 hos Henriette.

Mejrup, den 3. juni 2016.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @