Bestyrelsesmøde d. 11.05.2016


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Referat
2. NYT fra…
3. Emner til behandling
       • Deltagelse på møder (MGU mfl.)
       • Opfølgning på Byfest 2016.
       • Cederdorff 2016

4. Evt.

Punkt 1.

Ingen bemærkninger.

Punkt 2.

MGU Hovedbestyrelse:
John har sendt referat rundt fra sidste møde.

MGU samt byfest:
Hjælpere til dagen er på plads. Benny vil tage fat i HTC for at sikre sig at der kommer hjælpere derfra (kl. 13.30 – 16.00).
Pølser, start nr. mm., er på plads samt hjælpere hertil. Speaker bliver enten Martin Christensen eller Bo Handberg.
Præmier: Henriette hører Invita til præmier og Ole hører Gaza til blomster. Derudover vil vi høre Brugsen til kurve til børnene.

Aktivitetsudvalget:
Har styr på afslutning med grill den 21. juni 2016.

Løb:
Hold øje med hjemmesiden.

Sponsorudvalget:
Alle aftaler er i hus.

Tøj:
Ole mfl. går i gang med at planlægge det nye look.

Punkt 3.

Deltagelse på møder (MGU mfl.):
Der blev drøftet vigtigheden af at vi fra cykelklubben altid stiller med en til to personer på møder som MGU hovedbestyrelsen og byfestmøderne.

Hovedbestyrelsen MGU:
Her vil Øjvind og Carsten deltage – med Henriette som suppleant såfremt ingen af de to kan komme.

Byfesten:
Carsten og John deltager – med Benny som suppleant såfremt ingen af de to kan deltage.

Opfølgning på byfesten 2016:
Alt kører som det skal (se punkt 2, cykelløbet).

Cederdorf løbet 2016:
Afholdes den 28. august 2016.
Benny, John, Martin Gasberg, Bo og Breum holdt møde den 18. april 2016 og lagde en plan.
Breum og Martin Gasberg har udarbejdet en slags drejebog, hvor opgaverne i forbindelse med løbet kan holdes ajour (grøn, gul og rød).
Bo sørger for at sende invitationer ud til klubberne (Facebook) og derudover er tanken at der løbende op til løbet, skal sendes info og nyheder rundt.

Punkt 4.

Jubilæumsfest MGU:
Bestyrelsen skal overveje en gave (øremærket) som kan gives til MGU.

Sikkerhedsregler:
Jacob vil lave et udkast som kan lægges op på vores hjemmeside, med retningslinjer for hvordan klubbens medlemmer forventes at agere – skal godkendes af bestyrelsen inden offentliggørelse.

Antal medlemmer pt.:
85 + bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde: den 1. juni 2016 kl. 19.30 hos Carsten

Mejrup, den 12. april 2016.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @