Bestyrelsesmøde d. 29.02.2016


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Referat
       • Bestyrelsesmødet den 18/1 2016, samt generalforsamling den 31. januar 2016)
       • Konstituering af bestyrelsen
2. NYT fra…
3. Emner til behandling
       • Intromøde den 14. marts 2016
       • Opstart den 3. april 2016
       • Cederdorf 2016
4. Evt.

Punkt 1.

Begge referater blev godkendt. Referatet fra Generalforsamlingen den 31. januar 2016, blev underskrevet.

Konstituering af bestyrelsen:
       • Formand: John
       • Næstformand: Øjvind
       • Kasserer: Christian
       • Referent: Henriette

Punkt 2.

MGU Hovedbestyrelse:
John og Henriette refererede kort fra sidste møde.

MGU samt byfest:
Cykelløbet i forbindelse med byfesten afholdes søndag den 5. juni 2016.

Aktivitetsudvalget:
Øjvind er fremadrettet valgt som kontaktperson i forhold til aktivitets-udvalget.  Vigtigt at begivenheder meldes ud i ordentlig tid!
Skrueaften: var på generalforsamlingen meldt ud som planlagt den 29. marts – er efterfølgende ændret til den 11. april 2016. Vigtigt at det der meldes ud holder.
Opstartsdag den 3. april: Her arrangeres suppe efterfølgende.
Weekend-træning den 16. og 17. april: Klubben vil gerne støtte med et økonomisk tilskud til mad denne dag.

Løb:
Løbskalenderen opdateres ved Carsten på hjemmesiden mm.
Følgende løb prioriteres af klubben: HTH løbet den 24. juni (her skal samles hjælpere, ansvarlig: John) – Tvis løbet den 18. august (Aktivitetsudvalget sørger for at lave en samlet tilmelding) – Lions Løbet i september – Cederdorf løbet, den 28. august.

Kaptajnkursus afholdes den 12. marts 2016 hos BMS. Øjvind sørger for at sende rundt til deltagerne.

Sponsorudvalget:
Alle på nær RSM har betalt.

Tøj:
Kollektionen kan prøves til opstarten den 3. april 2016.

Punkt 3.

Intromøde den 14. marts 2016:
Ole og Øjvind mødes herom den 11. marts 2016. Øjvind booker lokaler og bestiller kage og kaffe.
Benny, Ole, Øjvind, Carsten og Henriette deltager denne aften.

Opstart den 3. april 2016:
Aktivitetsudvalget står for denne del og melder en begivenhed ud i ordentlig tid (af hensyn til bestilling af suppe og lokale).

Cederdorff løbet 2016:
Planlægges til den 28. august 2016. Benny, John og Martin Gasberg er ansvarlige for at uddelegere og planlægge. Bo hjælper med at udarbejde reklame/flyer og Breum hjælper i forhold til at få artikel i avisen.

Punkt 4.

Holstebro Cykel Club:
Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for hvordan vi bedst mulig kan støtte ungdomsafdelingen hos HCC.

Sponsoraften:
Planlægges til engang i maj (med vinsmagning).


Næste bestyrelsesmøde: den 6. april 2016 kl. 19.30 (Hallen).

Mejrup, den 9. marts 2016.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @