Bestyrelsesmøde d. 23.11.2015


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Referat
2. NYT fra…
3. Emner til behandling
        • Opsamling fra evalueringsmøde 1. november 2015 (husk referat).
        • Status møde HCC den 26. oktober 2015.
        • Status klubaften ”Chris Anker” den 29. oktober 2015.
4. Evt.

Punkt 1.

Referat ok.

Punkt 2.

MGU hovedbestyrelse:
Der afholdes møde torsdag den 26. november 2015.

Punkt 3.

Opsamling fra evalueringsmøde 1. november 2015:
Tvis og sammenkørsel i 2016 – Tvis er enige i, at vi i 2016 kører træning hver for sig med undtagelse af sommer og evt. træningsture.


Generalforsamlingen:
Afholdes den 31. januar 2016 kl. 9.00 (bestyrelsen mødes kl. 8.00).
Carsten sørger for at indlevere indkaldelse (+ dagsorden) til NYX, december. Derudover opretter Carsten begivenhed på FB, hvor vi beder folk om at tilmelde sig (af hensyn til kaffe og brød). Derudover sendes dagsorden ligeledes på mail – hvor man ligeledes kan tilmelde sig på telefonnummer.
John sørger for at udarbejde formandens beretning (bestyrelsens). Carsten spørger Jørgen Espersen om han kan være dirigent.
Frist for indkomne forslag er den 17. januar 2016. Skal fremgå af indkaldelsen i NYX og på FB. Forslag fra bestyrelsen er: Kaptajn (nogen der er interesseret) + Cederdorf løbet.

Hjemmesiden:
Her ændres kontingent beløbet til kr. 400.

Hjemmesiden:
Her oprettes link til hvor man kan bestille licensklip.

Toscana:
Her er pt. 26 tilmeldte.

Træningsture for 2016 (hold 1- 4):
Her laver Øjvind et excell udtræk som kan bruges i forhold til at plotte ansvarlige på.

Socialt:
Benny tager fat i aktivitetsudvalget for at de kan planlægge evt. sociale ture, som kan ligge den sidste søndag i måneden (her indbygges kage/kaffe tur undervejs eller efter).

Der arrangeres opstart den 3. april 2016, hvor vi igen vil slutte af med suppe (Ole tjekker op herpå).

Cederdorf udvalg:
John og Benny finder allerede nu andre deltagere. Vi håber på, at Bo vil hjælpe med avisen samt at Henrik Breum vil hjælpe med at skrive hertil. Allan Porsmose kontaktes for evt. hjælp.

Møde HCC:
Arno havde inviteret til møde den 26. oktober 2015. Her deltog Øjvind, John, Benny og Christian, hvorfra de orienterede.

Chris Anker:
En rigtig god aften.

Punkt 4.

...


Næste bestyrelsesmøde: den 18. januar 2016 kl. 19.30 (Hallen).

Mejrup, den 2. december 2015.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @