Opsamling fra evalueringsmøde den 1. november 2015


Punkt 1.


• Vintertræning 2015/2016: der køres tirsdag og torsdag kl. 18.00 og søndag kl. 13.00.
• Christian orienterede om muligheden for at kunne prøve Licensløb (klippekort = 3 klip) – indenfor Klasserne D samt H (40,50,60,70) og dameklassen. Klippekortet er ikke noget klubben administrerer – det vil være hver enkel medlem der selv står for dette.
• Toscana – John orienterede at deadline for tilmelding til Toscana er primo januar 2016. John sender mail rundt til de der har tilmeldt sig med kontooplysninger hvor 1. rate skal indbetales til. Der vil blive afholdt infomøde ultimo januar om turen (med fokus på det praktiske).
• Generalforsamling MCC afholdes den 31. januar 2016.

Punkt 2.


• Træning i år
Det blev besluttet at vi næste sæson kun kører tirsdag, torsdag og søndag som officielle træningsdage. Tirsdag og torsdag vil det fortsat være muligt at danne hold, hvor fx damerne kan køre sammen – tirsdag vil der være fokus på nye medlemmer.

Det blev pointeret at der ikke KAN arrangeres træning på de tre dage udenfor det fastlagte tidspunkt – alle andre dage står det en frit for.

Vigtigt at hver enkel medlem mærker efter om man kører på det hold der svarer til ens niveau på dagen. Kaptajnen på hver enkel hold vil få en aktiv rolle i at skulle, dels holde tempoet på det hold der køres på (sådan at det undgås at stærke ryttere sætter tempoet over niveau) og dels ved at Kaptajnen kan bede en rytter om at køre med et andet hold (lavere eller højere) såfremt det menes at være bedre for rytter og holdet.

Det er derudover vigtigt, at drejer man fra undervejs på køreturen, så skal dette meddeles kaptajnen.

Der var opbakning til at bestyrelsen kunne uddelegere opgaver og derfor vil bestyrelsen udpege et udvalg som til Generalforsamlingen skal uddelegere Kaptajn-rollen på holdene for sæsonen 2016/2017 – sådan at vi har flere til at hjælpe os. Kaptajnens rolle er at planlægge turen, sørge for at holde tempoet som udmeldt mm. De medlemmer som bliver udpeget får bestemte datoer hvor de skal stå for en tur og kan man ikke denne dato, skal man selv sørge for at give den videre til en anden.

Socialt samvær: bestyrelsen foreslår at man enten efter en torsdagstur eller søndag (1 gang i måneden), slutter med en sodavand, pølse eller lignende. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
• Nybegyndere
Der har været megen fokus på nybegyndere i år, hvor specielt Ole har stået for træningsturene. Næste sæson vil denne opgave blive uddelegeret til flere af klubbens erfarne medlemmer.

Fokus 2016/2017 vil ligeledes ligge hovedsageligt frem til sommerferien.
• Fællestræning Tvis:
Det blev bestemt at vi næste sæson kun kører sammen med Tvis i sommerferien: ugerne 27-28-29-30-31 2016.
• Kaptajn-kursus
Bestyrelsen opfordrede flere til at melde sig og få det officielle kursus.
• Frivillige hjælpere
Vi har brug for mange flere frivillige hjælpere til de arrangementer som Klubben får gavn af – det drejer sig om Byfesten, hvor Klubben for sin hjælp får del i overskuddet. Dels ved HTH løbet, hvor klubben ligeledes får betaling – derudover har vi vores eget Cederdorff løb som klubben også gerne skulle få noget ud af. MEN vi oplever ikke at der er ret mange som melder sig og vi kan ikke opretholde den billige kontingent eller tøjpakke med mindre alle hjælper til (den er afhængig af de kr/øre vi modtager for vores hjælp).

Så hjælp os/hinanden – alt er en hjælp lige fra at bage en kage, sætte telt op, stå ude på en rute eller andet!
• Cederdorff løbet
Bestyrelsen nedsætter et løbsudvalg og denne skal i gang allerede nu!
• Længere træningsture:
Bo vil arrangere en længere tur slut april/start maj.

Stig vil stå for en træningsweekend sammen med aktivitetsudvalget, med udgangspunkt fra Mejrup.

Derudover vil flere af klubbens medlemmer blive kontaktet for at planlægge en længere tur: Silkeborg, Viborg, Børkop.
• Aktivitetsudvalget:
Består af Heini, Nina, Bjarne og Michael.

Forslag til arrangementer: Skrueaften (HV Care) samt Weekendtræning (Stig) / sæt som begivenhed på FB.

Punkt 3.


• Evt: Der kommer tøj slut november.
• Crossfit – kører om mandagen kl. 20-21 og koster kr. 450 for 10 gange.
• Spinning – der er nu meldt hold ud og er der afbud, vil det kun være for de medlemmer som er tilmeldt dette der kan køre med på yderligere hold. Ole viste rundt i Mejrup Fitness efter mødet.


Mejrup, den 6. november 2015.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @