Bestyrelsesmøde d. 05.10.2015


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Referat
2. NYT
3. Emner til behandling
       • Spinning/Styrketræning
       • Toscana – opsamling
       • Klubaften – 1. november
4. Evt.

Punkt 1.

Referat ok.

Punkt 2.

Aktivitetsudvalget:
Sammen med Martin Gasberg er der arrangeret foredrag med Chris Anker den 29. oktober 2015 hos Carl Ras. Pt. er der tilmeldt ca. 50.

Sponsorudvalget og tøjudvalget:
Der arbejdes på nye sponsorer til perioden 2017/18 og 19. herudover arbejder tøjudvalget ligeledes på nyt design. Fremover vil alt tøjet kunne bestilles som herre eller damemodel.

Punkt 3.

Spinning/Styrketræning:
Ole og Henriette, arbejder på at få to – tre spinningshold op og køre hos Mejrup Fitness.
Ole undersøger om der kan aftales en særlig pris for de tre-fire måneder som der køres. Holdene meldes ud i løbet af en uges tid på FB.
Det er muligt sammen med MTB klubben Holstebro, at tilmelde sig et hold hos Peter Melvej. Holdet træner hver mandag fra kl. 20 – 21 på Struervej. Der betales for 10 gange, kr. 475.

Toscana (John):
Der er pt. 10 tilmeldte. John udsender reminder på sidste tilmeldingsdato den 15. oktober 2015, på FB.

Klubarrangement 1. november 2015, kl. 10.00:
Øjvind indleder med at byde velkommen samt informere om træning i vinterhalvåret, suppleret med gode råd mm. Afklaring: Skal der trænes søndag kl. 9.30 eller kl. 10?
Derudover vil Christian orientere om muligheden for at købe tre gange licens ”klip” – og hvad dette betyder for den enkelte rytter.
Vigtigt under evaluering at komme ind på følgende:
• Træning på klubbens faste træningsdage – her skal udelukkes at andre arrangere træning før eller efter, disse dage.
• Flere frivillige til at hjælpe – vi er pt. 87 medlemmer – det må være muligt at der er flere til at hjælpe. Her gives desuden overblik over de fire arrangementer som MCC har hvert år og som det forventes at man som medlem hjælper til om muligt.
• Træning med Tvis, forslag til hvordan næste år.
• Cederdorff-løbet – her orienteres om løbet 2015. Bestyrelsen ønsker at der nedsættes et løbsudvalg.
• Løb næste år – bestyrelsen ønsker at aktivitetsudvalget arrangerer længere ture fx i weekenderne (foråret) bla. til Børkop, Vejle, Silkeborg, Viborg – der er flere medlemmer som har givet udtryk for at de kunne hjælpe/stå for en tur.

Punkt 4.

Møde HCC:
Arno har inviteret til møde den 26. oktober 2015. Her deltager Øjvind, John, Benny og evt. Christian.
Næste bestyrelsesmøde: den 23. november 2015 kl. 19.30 (hos Benny).

Mejrup, den 7. oktober 2015.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @