Bestyrelsesmøde d. 02.09.2015


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette
samt Michael Martin (Cederdorff), Bjarne og Michael M (Aktivitetsudvalget)

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Cederdorff løbet – evaluering/opsamling
2. Aktivitetsudvalget – info herfra
3. Referat
4. NYT
5. Emner til behandling
        • Spinning/Styrketræning
        • Toscana – præsentation
        • Klubaften – 1. november
6. Evt.

Punkt 1.

Evaluering/opsamling:
       • Der er kommet en rigtig flot artikel i ”alt om cykling” – meget positiv
       • Tidtagningsudstyr – kunne sagtens have været undværet.
       • Ruten var fin – der var 6 hjemmeværnsfolk tilknyttet som gjorde det super – Husk næste år at sende polititilladelsen til ansvarlig hos hjemmeværnet.
       • Næste år: ny mand for foden af Kirkebakken (hvor Michael Martin stod i år)
       • Skiltningen var super
       • Afhentning og aflevering af skilte mm. – her skal bruges flere folk næste år
       • Defekt – der skal næste år fremhæves at eneste mulighed for at indgå i løbet igen er efter en punktering, defekt holder ikke.
       • Der skal sørges for fløjter til hjælpere og en klokke til sidste runde
       • Stævnepladsen var super
       • PR op til løbet – der skal tages direkte kontakt til klubberne (ikke kun mail)
       • Vi skal være ude meget før – dette gælder også i forhold til at hente sponsorer til avis (Bo har indvilget i at ville stå for en avis næste år) og gaver
       • Breum vil gerne bidrage med artikler lig i år, næste år.
       • Michael Martin sørger for inden næste bestyrelsesmøde at renskrive telefon og kontaktpersonsliste så den er klar til næste år – desuden samles drejebogen ligeledes

Forslag til næste år:
       • Opfordre familie og venner til at komme
       • Der skal tages en snak med Jesper hos Borbjerg vedr. sodavand og pølser til deltagerne
       • At der tænkes nyt i forhold til om løbet skal køres på anden måde, fx:
               o Andre kategorier?
               o Licensrækker og motionsrækker?
               o Enkeltstartsmuligheder?
               o Skal der være små gevinster til vinderne og store lodtrækningsgevinster?

Punkt 2.

Aktivitetsudvalget:

Deadline for afslutningsfesten er den 12. september. Man er først meldt til når man har overført til Nina (Mobilpay).
Festen afholdes i hallen, som står for servering og oprydning og salg af øl, vand og vin.
Enkeltstarten starter kl. 12. Der er sørget for sodavand og kage. Jesper Ørum står for startlisten og Irene Ørum samt en ekstra vil stå for tidtagning (her mødes man kl. 11.30).

Foredrag med Chris Anker: planlægges af Martin Gasberg og aktivitetsudvalget til november – her vil Camilla evt. give et oplæg om at være kommet så langt og hvad det har krævet.

Generalforsamling 2016: Bestyrelsen vil gerne at aktivitetsudvalget har lagt en plan for året.

Vintertræning: Der ændres på hjemmesiden at fra og med uge 37 så er mødetidspunktet kl. 18.00 (Henriette får Klaus til at ændre). Christian sørger for at informere på FB samt gøre opmærksom på at der skal huskes lys fremover.

Punkt 3.

Referat ok.

Punkt 4.

Aktivitetsudvalget:
Består i dag af Heini, Bjarne, Michael M og Nina – Michaels telefonnummer skal ændres på MCC hjemmesiden (Henriette sørger herfor).

Løb:
Vigtigt at Aktivitetsudvalget til generalforsamlingen får fremhævet hvilke vi prioriteter i klubben.

Punkt 5.

Spinning/Styrketræning (Ole):
Bo og Camilla melder pas i år.
I stedet spørger bestyrelsen Lene Antonsen (Henriette hører Lene) og Michael Martin om de kunne være interesseret i at stå for en gang spinning i ugen (i Mejrup). John vil høre Dorrit fra Fitness om vi kan booke spinningslokalet i Mejrup 1-2 gange i ugen, samtidig hører Henriette Sus (Flex) til om hvilke muligheder hun kan tilbyde.
Øjvind kontakter Peter Melvej for om han stadig vil være interesseret i at køre noget træning for klubben.

Toscana (John):
John følger op og lægger på FB igen. Deadline er den 15. oktober 2015.

Klubaften 1. november 2015:
Heini udsender begivenhed på FB – med start kl. 10.00 den 1. november 2015. Michael Mærsk sørger for at give Heini besked herom.

Vigtigt at når året evalueres denne dag: at finde ud af hvordan vi får flere til at melde sig når der arrangeres noget. Vi er dags dato 87 medlemmer – men det er kun få der melder sig når klubben har behov.
Dagsorden:
 Træning i vinterhalvåret
 Alternativ træning som Styrke og Spinning
 Evaluering af året der er gået
 Toscana mm.

Medlemsliste blev omdelt – vi er dags dato 87 medlemmer 

Næste bestyrelsesmøde: den 5. oktober 2015 kl. 19.30 (hallen).

Mejrup, den 8. september 2015.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @