Bestyrelsesmøde d. 05.08.2015


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette
samt Michael Martin (Cederdorff)

Dagsorden:

1. Referater
2. NYT
3. Emner til behandling
        • Cederdorf - status
4. Evt.

Punkt 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er lagt på hjemmesiden.

Punkt 2.

Aktivitetsudvalget:
Bestyrelsen vil for næste år præciserer mere tydeligt hvad de forventer af Aktivitetsudvalget.
Der arbejdes på afslutningsfesten den 19. september 2015.

MGU Hovedbestyrelse:
John har sendt referat fra sidste møde rundt på mail – Henriette har sendt kommentarer retur til John – med nogle forslag hertil.

Byfestudvalget:
Pengene fra Byfesten 2015 er gået ind. Stor ros fra Byfestudvalget til MCC for deres arrangement i byfestugen.

Punkt 3.

Cederdorff – status:

Sammen med Michael Martin blev følgende gennemgået:
Markedsføring mm:
       • Hjemmesiden ok
       • Flyer ok
       • FB ok
       • Der er informeret om løbet i ”kværnen” som er udsendt i Borbjerg
       • Michael Martin får afklaret med Bo om han har sendt ud til klubberne
       • Lions avis – vi er blevet tilbudt en side heri. Michael Martin har sendt dem vores Flyer.
       • Henrik Breum udarbejder en artikel som bliver bragt i avisen den 19. august.
       • Speaker til dagen – John sørger for at få fat på én.
Ruten:
       • Tilladelse hos Kommunen og Politi er ok
       • Diverse som skal bruges på ruten, sørger Benny, Carsten, John og Michael M. for
       • Hjemmeværnet ok
       • Borbjerg menighedsråd mm. er ok
Diverse:
       • Pølser, borde, stole, omklædning (kr. 10 pr. person), strøm og telt til salg er ok
       • Telt (hvis vejret tegner dårligt) lånes af BMS
       • Telt til tidtagning er ok
       • Trailer hos Brogaard er ok
Tidtagning:
       • Michael Martin vil undersøge muligheden for chip til løbet
Sponsor / Gaver:
       • Gaza er ok
       • BMS er ok
       • HV Care er ok
       • Henriette undersøger hos HTH og Invita om de vil sponsorere gaver

Punkt 4.

• Medlemsliste blev omdelt – vi er dags dato 85 medlemmer 

• Aften med Chris Anker – Martin Gasberg vil gå videre med at arrangere en aften for cykelklubben og andre interesserede

• Der planlægges en klubdag den 1. november 2015 (søndag kl. 10.00) hvor følgende vil være på dagsordenen:
       o Træning i vinterhalvåret
       o Alternativ træning som Styrke og Spinning
       o Evaluering af året der er gået
       o Toscana mm.

• Næste møde afholdes den 2. september med følgende punkter på dagsordenen:
       o Opsamling / evaluering Cederdorf
       o Aktivitetsudvalget – info
       o Toscana – præsentation
       o Status på hvem vi kan få til at stå for Spinning/Styrketræning (Ole undersøger muligheden for at Camilla og Bo kan stå herfor)


Mejrup, den 7. august 2015.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @