Bestyrelsesmøde d. 18.05.2015


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette
samt aktivitetsudvalget: Nina, Michael Martin og Michael Mærsk

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Referater
2. Aktivitetsudvalget – oplæg og status på Cederdorf-løbet 2015.
3. NYT
4. Emner til behandling
5. Evt.

Punkt 1.

Referatet fra bestyrelsesmøde den 13. april 2015 er lagt på hjemmesiden.

Punkt 2.

Cederdorf:
Michael Martin er ansvarlig koordinator på Cederdorf-løbet 2015 og sender rundt til tovholderne (arbejdende udvalg) i forhold til det praktiske – Michael ønsker retur hvis der er noget der mangler.

Der blev omdelt udkast til FB som Michael melder ud efter mødet.

Henrik Breum vil gerne hjælpe i forhold til udarbejdelse af diverse materiale til omdeling og til avisen.

Bo Handberg hjælper i forhold til hjemmesiden samt FB (Bo står som ejer og det kan pt. ikke lade sig gøre at overdrage til ny ejer). Henrik Breum vil hjælpe med opdatering på FB.

Sponsorater til Cederdorf-løbet: Ole og Michael har møde herom senere.

Næste møde i det arbejdende udvalg er mandag den 8. juni 2015, kl.20.00 hos Michael Martin.

Status fra Aktivitetsudvalget:
Marcello Bergamo Cup den 24. og 25. maj – alle er velkomne (Bo har sendt ud på mail til alle medlemmer).

Der arrangeres grill og hygge den 25. juni 2015 hos Øjvind (lig sidste år). Det tages kontakt til Tvis for at fællestræningen foregår torsdag denne uge, sådan at de ligesom sidste år kan være med til grill – hygge.

DM i Grenaa den 27. og 28. juni – er op til folk selv om de kommer til. Aktivitetsudvalget og bestyrelsen gør ikke noget aktivt her.

Martin Gazberg er i gang med at planlægge en tur til Vejle og arbejder på et foredrag med Chris Anker efter sommerferien.

Enkeltstart den 19. september 2015 – Aktivitetsudvalget står for denne dag og sørger for at arrangere et sted vi kan slutte af om aftenen også.

Punkt 3.

Michael Martin og Henrik Breum har meldt fra. Bjarne Tang træder ind i stedet og der forsøges at finde en mere til udvalget.

Punkt 4.

Sponsorløbet byfesten:
Der er styr på det hele. Ole har haft kontakt til GASA og de vil sponsorere blomster til vinderne af de forskellige løb.

Veste - kaptajn:
Sat i bero – vi afventer om der er et behov til sæsonstart næste år.

Tur til Toscana 2016:
John præsenterede et oplæg på cykeltur til Toscana 2016.  Der var enighed om at der arbejdes videre med en tur efter sommerferien, sådan at det kan meldes ud i god tid.

Punkt 5.

Intet til behandling.

Mejrup, den 21. maj 2015.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @