Bestyrelsesmøde d. 06.05.2015


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Referater
2. NYT
3. Emner til behandling
4. Evt.

Punkt 1.

Referatet fra bestyrelsesmøde den 13. april 2015 er lagt på hjemmesiden og er godkendt.

Punkt 2.

MGU hovedbestyrelse:
Intet nyt.

Byfesten 2015:
Carsten har udsendt hjælpelisten – hvor bestyrelsen har fået uddelt opgaver som kan/skal bringes videre i MCC.
Programmet er trykt NYX (maj) men findes ikke på MGUs hjemmeside.

Aktivitetsudvalget:
Øjvind tager fat i Henrik Breum og Aktivitetsudvalget indkaldes til næste bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Her ønskes præsentation af hvilke aktiviteter udvalget har planlagt for resten af året samt en opsamling på Cederdorf løbet.

Aktivitetsudvalget skal stå for:
• den 25. juni: afslutning inden sommerferien (pølser mm).
• den 27. juni: DM i Grenaa – her skal der laves et arrangement hvor cykelklubben kan komme og se pigerne køre DM mm.

Løb:
HKN vil sørge for at Løbskalenderen på hjemmesiden bliver opdateret med løb for kvinder.

Sponsorer:
Nybolig er blevet sponsor.

Tøjudvalget:
Alt er bestilt og forventet leveringstid er 7-8 uger.

Punkt. 3:

Sponsorløbet byfesten:
HCC har tilbudt hjælpere til løbet den 31. maj 2015 (11 mand).
Øjvind står for udlejning af cyklerne. John Heilskov står for Segway (hvis han kan).
Grillen – her skal findes nogle frivillige til bemanding heraf.
Øjvind er speaker på dagen.
Der skal findes frivillige hjælpere til selve sponsorløbet – hvis ikke man hjælperskal der henstilles til at man cykler med klubtøjet på. Dette meldes ud på hjemmesiden.

Sponsoraften:
Der er arrangeret sponsoraften den 29. maj 2015 – hvor aftenen er planlagt således:
• Kl. 17.00: her mødes alle hos HV Care til en time hvor man får lidt information, nogle gode tilbud.
• Kl. 18.00: mødes man hos Thiele optik – hvor Mike vil fortælle om deres solbriller ”Oakley” og der vil være mulighed for at bestille disse til en god pris.
• Kl. 19.00: er der spisning på Schaumborg/Fox and hounds hvor der er bestilt en schaumburger – drikkevarer betales af egen lomme.
• Kl. 20.00: er der arrangeret ølsmagning ved Aksel.
Bestyrelsen har besluttet at prisen for hele arrangementet er kr. 100 pr. medlem.

Kaptajn veste:
John vil få fat i 2-3 refleksveste (orange) som Hold 3 og 4 kan bruge

Punkt 4:

Sammenkørsel med Tvis:
Det er besluttet at der igen køres med Tvis fra juni (1. tirsdag i juni køres ud fra Tvis).
Tvis vil især gerne sammenkørsel med hold 3.

Kontingent 2015:
Ca. 67 har betalt kontingent – men der mangler fortsat betaling fra nogle stykker.

Sygesikring:
Øjvind sørger for at melde ud på hjemmesiden med link til armbånd.

Adventure Ålborg:
Johns søn Philip har et tilbud på tur til Toscana i 2016, til klubben. John tager info med på næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag den 18. maj 2015 kl. 19.30 i hallen (John sørger for lokale).
På dagsordenen er:
• Aktivitetsudvalget – Status på Cederdorf løbet 2015 og et oplæg fra dem på hvad de har tænkt sig i 2015. Øjvind inviterer udvalget.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @