Bestyrelsesmøde d. 13.04.2015


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Referater
2. NYT
3. Emner til behandling
4. Evt.

Punkt 1.

Referatet fra bestyrelsesmøde den 9. marts 2015 er lagt på hjemmesiden.

Punkt 2.

MGU hovedbestyrelse:
Der har været afholdt generalforsamling. Ingen fra MCC deltog.

Byfesten 2015:
Carsten, John Michael og Martin deltog i møde med Per Knudsen (byfestudvalget) den 2. april 2015.
Løbet er sat til den 31. maj 2015 fra kl. 13.00 og løbet vil være opbygget efter at det det vil være firmaer der tilmelder hold (4 personer) til sponsorcykelløbet. Der blev udvalgt x antal firmaer som blev fordelt til en gruppe fra MCC og disse firmaer kontaktes for om de vil sponsorere et hold. Startgebyr pr. tilmeldt hold vil være fra kr. 1.000.
Øjvind er ansvarlig for udlån af cykler fra DGI.
Ovennævnte vil blive trykt i NYX for maj.
Carsten er ansvarlig for hjælpelisten – her udvælger han hvilke opgaver som bestyrelsen skal finde hjælpere til. Vi modtager på mail opgaverne.


Aktivitetsudvalget:
Vi kan evt. blive inviteret af Viborg Cykelklub, ligesom vi også kunne invitere Viborg Cykelklub
hertil.

Løb:
HKN vil sørge for at Løbskalenderen på hjemmesiden bliver opdateret med løb for kvinder.

Sponsorer:
Intet nyt.

Tøjudvalget:
Kristian sender Ole en opdateret liste over hvem der har betalt for tøj.

Punkt 3.

Sponsorløbet byfesten
Carsten omdelte det indlæg som skal sendes til NYX – indlægget er sendt til Per Knudsen, for evt. feedback. Derudover er der en side som kan medbringes til de firmaer som kontaktes for sponsorhold.

Sponsorgaver byfesten
Gaverne skal afleveres i Brugsen i denne uge.

Cykelholder til bil
Sat i bero – vi afventer om der er et behov.

Nye medlemmer – hvordan sikrer vi at de får en god oplevelse og bliver en del af klubben
Bestyrelsen var enig om at det er særdeles positivt, at vi har fået så mange nye medlemmer men også i at det kræver en ekstra indsats i forhold til at de skal føle sig velkomne og også i forhold til at blive en del af MCC.
Det blev besluttet at frem til juli 2015, vil der hver torsdag være et hold 4 som har fokus på de nye medlemmer. Ansvarlig er Øjvind og Ole.
Tirsdag vil Benny og John være ansvarlig for at tage hånd om de nye medlemmer.
Benny og Michael Martin har deltaget på Kaptajnkursus og i den forbindelse vil de arrangere en søndagstræning hvor de der har lyst kan deltage i sikkerhedsintro de første 3 kvarter og herefter cykler man en planlagt tur. Arrangementer vil blive meldt ud på Facebook.

Punkt 4.

Kaptajn kursus
Benny og Michael Martin har netop deltaget på Kaptajn kursus. Benny og Michael Martin mener, at vi på sigt bør have flere uddannet.
Opfordring til alle medlemmer er, at de altid skal medbringe deres sygesikringskort.
Ønsker man ikke at køre med kortet kan man investere i et armbånd hvor ens persondata står. Armbåndet kan købes på djuva.dk og prisen er fra kr. 149 – kr. 249.
Benny og Michael Martin vil i den kommende tid sørge for at bringe de nye ideer fra kurset ind i cykelklubben og bestyrelsen vil bakke op.

Kontingent 2015:
Ca. 62 har betalt kontingent – men der mangler fortsat betaling fra nogle stykker.

Tvis cykelklub:
Benny tager kontakt til Jens Holger Larsen i forhold til forventningsafstemning, de to klubber i mellem.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.30 i hallen (John sørger for lokale).
På dagsordenen er:
• Planlægning af sponsoraften (Thiele) v/Ole
• Aktivitetsudvalget – Status på Cederdorf løbet 2015 og et oplæg fra dem på hvad de har tænkt sig i 2015. Øjvind inviterer udvalget.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @