Bestyrelsesmøde d. 09.03.2015


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Referater
2. NYT
3. Emner til behandling
4. Evt.

DGI:

Henrik Juhl fra DGI deltog med et oplæg vedr. hvad vi kunne bruge DGI til og hvordan vi kunne samarbejde mm. DGI vil meget gerne hjælpe med markedsføringsmaterialer i forbindelse med løb mv.

Bl.a. udbyder DGI også Kaptajn kurser – hvor næste kursus (modul 1) afholdes 28. marts 2015. Modulet koster kr. 400 pr. mand.

Derudover tilbyder DGI førstehjælpskurser (Hold med min. 16 mand, koster kr. 2.800) – bestyrelsen overvejer at tilbyde dette, evt. sammen med MGU.

Punkt 1.

Referat fra Generalforsamling og bestyrelsesmødet 6. februar 2015, er kommet på hjemmesiden.

Punkt 2.

MGU hovedbestyrelse:
John har sendt referat herfra rundt til alle i bestyrelsen.

Byfesten 2015:
Det blev besluttet at sponsor cykelløbet i forbindelse med byfesten, afholdes søndag den 31. maj 2015. Her har vi af DGI lånt ca. 10 cykler som kan lånes denne dag. Øjvind tjekker op på om DGI har særlige krav til hvordan de skal afleveres igen (rengøring mv.).

Inden 20. april 2015, skal der være en annonce klar som kan trykkes i maj måneds NYX. Desuden vil vi gerne annonce i Dagbladet også – herom kontakter Carsten, Henrik Breum. Carsten, Michael Martin, Michael Mærsk og John mødes ang. løbet den 2. april 2015.

Sponsor gaver til byfestens bankospil, skal være indsamlet og afleveret i Brugsen inden 7. april 2015. Bestyrelsen har dog ikke modtaget noget fra Byfest udvalget endnu. Der rykkes herfor. Når John modtager listen, uddelegerer han fem sponsorer til hver af bestyrelsen, som skal kontaktes for gaver.

Carsten er ansvarlig for hjælpelisten – her bliver ligeledes uddelegeret bestyrelsen imellem, hvem der skal finde hvilke hjælpere.

Sponsorer:
Kristian og Ole har styr på dette og der er sendt fakturaer rundt.

Tøjudvalget:
Kristian og Ole har et oplæg klar og sender rundt til resten af bestyrelsen snarest.

Hjemmesiden:
Klaus var forbi og hjemmesiden blev gennemgået og rettet til:
• Løbskalender: deles op med egne løb og med link til eksterne løb.
• Filen med enkeltstart tider bliver ændret sådan at den hedder fra 2003 -

Punkt. 3.

Introaften den 16. marts 2015:
• Annonce er kommet i NYX og i dagbladet.
• John har styr på leje af lokale samt kaffe og the.
• Ole sørger for Gine med klubtøj samt et par cykler.
• Ole sørger for at høre hallen til om vi kan låne fremviser, samt sørger for computer.
• Øjvind sørger for at købe frugt.
• Øjvind og John sørger for introduktion denne aften.
• Ole og Øjvind mødes den 15. marts og planlægger aftenen.
Ellers møder alle der kan fra bestyrelsen op denne aften og hjælper til.

Punkt 4.

Officiel start (sommer):
Den 29. marts 2015 kl. 9.30 er officiel start på den nye sæson.
Øjvind sørger for at det bliver meldt ud på facebook.
John sørger for at det store mødelokale er booket samt køkkenet fra kl. 10.30 – der serveres suppe efter der er kørt.

Kontingent 2015:
Ca. 40 har betalt kontingent – dvs. der mangler stadig en del.

Cykelholder til bil:
Bestyrelsen (Øjvind) undersøger hvad prisen er for køb af en cykelholder (til tre cykler).
Cykelholderen skal kunne udlånes til Mejrup Cykel Clubs medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag den 13. april 2015 kl. 19.30 i store sal.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @