Bestyrelsesmøde d. 06.02.2015


Deltagere:

Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette

Referent:

Henriette

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Gennemgang af hjemmesiden – rettelser og igangsætning af aktiviteter
3. Tøjpakken
4. Evt.

Punkt 1.

Formand: John
Næstformand: Øjvind
Kassér: Christian
Referent: Henriette
Det blev besluttet at så vidt det var muligt, så skulle både Formand og Næstformand deltage sammen på møder med MGU.

Punkt 2.

Hjemmesiden blev gennemgået punkt for punkt:

Træning:
Træningsperioder: Linjen med ”sæsonen strækker sig…..”, bliver slettet.
Træningstidspunkter: Træningsstart søndage (sommer) bliver kl. 9.30.
Mødested: Ingen ændringer – her er det vigtigt at dette overholdes af alle hold (hold 1 – 4), så der ikke er uklarhed over hvor man starter fra.
Træningsfilosofi og – tilrettelæggelser: ingen ændringer.
Fællestræning MCC og TCM: Ingen ændringer.
Der arbejdes på at der køres med 4 hold – med forskellige tidsangivelser.

Nyhedsliste: Der er pt. ingen nyheder. De ligger pt. i kalenderoversigten.

Bestyrelse: Ole, Øjvind og Henriette sender billeder og info til Klaus Beenfeldt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9. marts 2015, kl. 19.30 i hallen. John sørger for lokaler.

Aktivitets udvalg:
Nina og Henrik Breum er kommet ind i udvalget. Øjvind sørger for at Klaus retter til.

Kalender:
Her skal ligge info vedr. løb i klubben og udenfor klubben. Carsten sørger for at der linkes op til hjemmeside.
Cederdorf løbet afholdes sidste søndag i august: den 30. august 2015. Michael Martins skal indover dette.

Løb og løbsresultater:
Cederdorf løbet, her findes link til løbsresultat.

Enkeltstart: Afholdes i 2015 den 19. september – Christian sørger fortsat for at opdatere excell filen med resultater.
Billeder: Carsten sørger for at der bliver lagt et link ind til CB Sportevent.
Indmeldelse: Ingen ændringer.
Sponsorer: Er opdateret.
Webmaster: Ingen ændringer.
Elite Ladies: Her skal ligge link til hjemmesiden for Team BMS BIRN Ladies.
Forum: Slettes – Benny giver Klaus besked.

Punkt 3.

Pris på tøjpakken blev gennemgået: Ingen ændringer i forhold til sidste år.

Punkt 4.

Referat fra generalforsamling:
Benny sørger for at få Jesper til at sende dette inden marts.

Byfest :
Carsten er kontaktpersonen i forhold til byfestudvalget.
Øjvind kontakter DGI for leje af cykler som kan prøves den dag i byfestugen, hvor cykelklubben har løb.

Jesper:
John og Benny sørger for gave til Jesper.

Pokalskab til cykelklubben:
Klubben har fået egen pokalskab i hallen. Bestyrelsen vil sørge for at der hænges en cykeltrøje op samt overveje hvad den ellers skal indeholde udover pokaler, selvfølgelig

Arrangementer:
Tilbud fra andre end klubbens officielle sponsorer, kan afholdes som åbne arrangementer men udenom klubben.
Møde den 25. februar 2015 for klubben:
Planlægges af aktivitetsudvalget som også sørger for at kalde ind.
Indhold: Arno, Bo, Vejning.

Introaften den 16. marts 2015 kl. 19.00 i store sal:
Ole sørger for at sætte I NYX (senest 20. februar) samt i Holstebro posten og hjemmesiden.
Der vil være mulighed for at bestille tøj denne aften.

Indhold ellers: Information om første træning – den 29. marts 2015 kl. 9.30, her arbejdes der på at have cykler til rådighed, for nye medlemmer som ønsker at finde ud af, om det kunne være noget for dem.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @