Generalforsamling d. 01.02.2015


Referat fra generalforsamling søndag den 01.02.2015

Antal Fremmødte 40.

1. Valg af dirigent.

Valg til dirigent: Øjvind. Der kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Referent blev: Jesper

2. Beretning

Bestyrelsen beretning for sæsonen 2014

Cykelsæsonen 2014 blev for  Mejrup Cykel Club, et på mange fronter et helt! anderledes år.

Allerede længe før den første fællestræning i Marts havde aktivitetsudv. sat dagsordenen. En foredragsaften med Ole Madsen  fra Your Body i januar måned med næsten 70 tilhørere blev en kæmpe succes. I Marts måned holdte aktivitetsudv. yderligere et (sikker på cyklen arrangement) som Bo Madsen stod for, ligeledes en kæmpe succes, så var vores ryttere, ligesom klædt på til en ny sæson på landevejen.

Klædt på blev klubbens ryttere i mere end en forstand, en helt ny komplet cykeldragt i nye farver, prydet af en ny Sponsorgruppe lå klar til samtlige klubbens ryttere på første træningsdag, et kæmpestort og kanonflot stykke arbejde i tøj/ Sponsorudvalget var tilendebragt. I starten af Marts måned, valgte klubben at gå Elitevejen, på rekordtid blev et slagkraftigt Elite damehold stablet på benene i skikkelse af Bo Madsen, da vi i bestyrelsen og klubben rigtig gerne vil damecyklingen og da vi så muligheden for at gi vores flotte sponsorgruppe noget godt igen valgte vi at gå ind og yde økonomisk støtte til Danmarks senere mest vindende Elite damehold 2014, BMS satte ydermere et arrangement på benene hvor holdet, ryttere og teamets nye cykler blev præsenteret, et rigtig godt tiltag!. Klubben valgte ydermere igen i 2014, at fortsætte den økonomiske støtte til HCC ungdomsprojektet, et fantastisk godt projekt som en masse unge mennesker får en, masse godt ud af, under Arno Tages ledelse. Da fællestræningen igen tog sin start, var det igen i 2014 med Tvis som træningspartner, klubben havde et travlt år foran sig. Der var igen i år sammen med CB Sportevent arrangeret Cykelferie på Mallorca, klubben havde ydermere taget den opgave på sig at stå for træningen, forud for det nystartede LIONS LØB, det blev ikke helt den store succes på startlisten som måske håbet, grundene kan være mange men i MCC var vi klar, og en stor tak til dem som hjalp med denne opgave, heldigvis så vi nye ansigter, både herre og damer som siden har været fast inventar, både tirsdag, torsdag men også på det nystartede dame hold om mandagen, et projekt vi i klubben er rigtig glade for, og som vi rigtig gerne ser videreudviklet fremover. Igen i 2014 var der i fællesskab med Tvis arrangeret tur til Dollerup bakker, så kunne de ryttere der lige manglede det sidste i benene inden Mallorca turen få finpudset formen, for turen lå lige rundt om hjørnet. Dagen kom hvor turen gik mod Mallorca, et stort hold ryttere havde enten tilmeldt sig en kort eller lang tur, turen gik helt uden problemer, vejrguderne var dog ikke helt så venligtsindede denne gang som sidst klubben besøgte øen, men alt i alt en super tur!. Hen over sæsonen var klubben som tidligere, medarrangør på HTH løbet i Holstebro, klubben var ligeledes en del af byfesten, vi arrangerede bl.a. cykelsponsorløbet på den største regnvejrsdag i 2014 og til denne opgave havde vi superhjælp fra HCC ungdom.

Hen over sommeren, havde aktivitetsudv. igen arrangeret en grillaften sammen med Tvis, og en lignende aften blev klubben inviteret til i Tvis efterflg, et par super hyggelige aftener.

Sommeren gik og Cederdorffløbet kom hastigt nærmere, et kæmpestort arrangement var stablet på benene, startlisten blev i år fyldt helt op og nåede det mål på 30 hold som vi satte os da vi flyttede hjem igen på bakkerne ved Borbjerg for 3 år siden, alt klappede på dagen og regnen kom først da det hele var veloverstået og telt m.m. var pakket ned, super arrangement og en stor tak til de personer som hjalp til med denne store opgave. Traditionen tro sluttede sæsonen igen i år første weekend i oktober med enkeltstart og efterflg. fest, en utrolig flot sæson var færdigkørt.
2014 i Mejrup Cykel Club er nok det mest skelsættende i klubbens historie, udover at vi har været flot repræsenteret i div. motionscykelløb, så var det også året hvor et nyt damemotionshold tog sin start, på rekordtid blev Danmarks bedste Elite damehold stablet på benene ,en af klubbens egne dameryttere  vandt Damecuppen , Scorede UCI point, blev landsholdsudtaget, ja Team BMS Ladies var og er! en stor succes, noget som vi i klubben er stolte af at være en del af, Cederdorffløbet slog alle rekorder , ligesom medlemstallet som bevægede sig op over 60 medlemmer en fordobling på bare 4 år, et sponsor og tøjarbejde i særdeles særklasse og nogle super arrangementer gjorde 2014 særdeles fulendt.

Alt dette blev der ikke bare lagt mærke til i lokalområdet , skam også på landsplan, hvor klubben suverænt vandt titlen som( årets cykelklub i DK 2014) , også til Idrætsfesten i Holstebro gik foreningsprisen til Mejrup Cykel Club, Camilla blev hædret for sin flotte sæson og den nye toprytter på team BMS BIRN Pernille Mathiesen blev årets Elitehåb. Det er vel første gang i Mejrup GU s historie at en underafdeling vinder titlen som året klub både på landsplan og lokalt.

Når hæderen og de flotte priser banker på klubbens dør efter den netop overståede sæson , ja så er det vigtigt for bestyrelsen , at fortælle hvorfor de flotte priser er havnet i netop vores klub, samt at få videregivet en stor tak til alle som er  en del af vores succes.
De flotte priser skyldes nemlig ikke , en person , et hold , eller en bestyrelse.
DET SKYLDES HELE PAKKEN!!
Vore engagement ved div. motionsløb.
Vores indsats for damemotionscykling.
Vores økonomiske  støtte til HCC ungdom.
Vores fantastiske samarbejde med Tvis Cykelmotion.
Vores Hårdt ARB Sponsor og Aktivitetsudv.
Cederdorffløbet
TEAM BMS LADIES.
De der påtager sig coach ansvar hver gang til træning.
Vores indsats i byfestugen.
De frivillige hjælpere og venner af klubben.
Klubbens Sponsorer. Og ikke mindst alle de medlemmer som møder op med stort smil og godt humør til træning.
I har alle sammen del i at vi har den klub vi har, og fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak for året der gik, og på gensyn i 2015 i Danmarks bedste cykel club.

3. Regnskab

Regnskab for 2014 (udsendt til alle medlemmer pr. mail) blev godkendt.

4. Budget

Budget 2015 (udsendt til alle medlemmer pr. mail) blev godkendt.

5. Kontingent

Fastsættelse af kontingent for år 2016: hæves til 400,-kr.

6. Indkomne forslag

Vedtægtsændringer, a.h.t. hovedforeningens vedtægter:
- Ændring til §3 Medlemskab: aldersgrænsen hæves til 18 år, bestyrelsen kan godkende fra 16 år.
- Ændring til §9 Ordinær generelforsamling: aldersgrænsen hæves til 18 år. Indkaldelse via mail senest 16 dage før afholdelse. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse.
- Ændring til §10 Dagsorden: punkt vedr. revisor og revisorsuppleant udgår (da det går gennem hovedbestyrelsen).
- Ændring til §15 Regnskab: Forenkling.
- Ændring til §16 Revision: Ændring af hensyn til hovedforeningens vedtægter.

Lasse Søgård foreslog, at man sparede de penge som vi sponserer ind til HCC Ungdomsafdeling og brugte dem på startgebyr til løb i stedet for. Arno forklarede hvad pengene blev brugt til i HCC Ungdomsafdeling, hvorefter forslaget blev nedstemt.

7. Valg af bestyrelse

bestyrelsen udvides fra 5 til 7 personer.
John Pedersen og Christian Toft blev genvalgt.
Jesper Ørum modtog ikke genvalg.
Ole Berthelsen, Henriette Knudsen og Øjvind Lauridsen indtræder.

8. Suppleanter

Per Korsgaard og Ove Mark blev genvalgt

9. Eventuelt

Michael Martin skal være løbsleder ved Cederdorff Løbet.

Aktivitetsudvalget kom med følgende datoer, nærmere info på facebook:
25.02.15: Foredrag med Arno kl. 20.
Sidst i marts: Cykeltur
25.06.15: Pølser
27.06.-28.06.15: DM
19.09.15: Enkeltstart

Aktivitetsudvalget ønsker at få en kvinde med i udvalget, måske Ninna. Henrik Breum kom i aktivitetsudvalget.

Byfestudvalg: Mærsk, Martin Nørgaard og Carsten Bjerregaard.

Hjemmesiden er til de stationære informationer, mens det øvrige kommunikation vil foregå via facebook.


Dermed var generelforsamlingen slut og Øjvind takker for god ro og orden.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @