Generalforsamling d. 27.01.2013


Referat fra generalforsamling søndag den 27.1 2013

Antal Fremmødte 30.

1. Valg af dirigent.

Valg til dirigent: Jørgen. Der kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning

Bestyrelsen beretning for sæsonen 2012

Det var med en vis nervøsitet, at vi fra bestyrelsens side gik ind til sæsonen 2012 på grund af al den ballade der havde afsluttet 2011, hvor mange af vores medlemmer var blevet headhuntet til den anden klub og hvor mange havde valgt at blive. Men allerede til generalforsamlingen kunne vi se at det ikke så så galt ud endda. Vi har næsten kunnet holde det samme medlemstal. Så vi vil gerne sige velkommen til de nye medlemmer vi fik i 2012 og håber de føler sig taget godt imod.

Hvad angik træningen så var det også lidt spændende, da den selvudnævnte kaptajn jo havde forladt klubben. Heldigvis viste det sig, at der var andre, der var klar til at tage over. Dermed kunne træningen forsætte med samme intensitet som de forrige år. Dog med den undtagelse, at der kun blev kørt intervaller en gang om ugen og ikke hver gang. Som noget nyt kom der også gang i fælles træningen med Tvis. Der har været snak om det mange gange, men sidste år blev der gjort noget ved det. Det blev til træning med Tvis en gang om ugen og det blev så også til den dag hvor vi kørte intervaller. Det var en fornøjelse at vi kunne samle 30 til en fælles træning. Hen over sommerferien blev samarbejdet udvidet til at gælde hele ugen, så vi kunne blive en større flok. Den succes vil blive gentaget i 2013.

På den økonomiske side af sagen var vi sammen med resten af MGU gået i samarbejde med en sponsoragent og til et møde med hele MGU havde han lovet guld og grønne skove, hvilket det kneb for ham at holde. Han kunne ikke skaffe de penge som han havde lovet. Han har siden brudt samarbejdet med MGU. Så nu har vi selv nedsat et sponsorudvalg, som arbejder ihærdigt på at finde sponsorer til det klubtøj som vi skal have i 2014. Den store økonomiske bet undgik vi dog ved at stille med frivillige hjælpere ved byfesten – tak til disse personer.

Igen sidste år var vi engageret i HTH-løbet, hvor vi også stillede med frivillige hjælpere. De foregående år har vi fået hjælp fra løbeklubben. Det vil vi i år prøve at undgå, så vi ikke skal dele overskuddet med dem.

Det store arrangement i 2012 var 10 års jubilæum for Cederdorffløbet. Den skulle rigtig have gas. Bo lagde en masse arbejde i kontakt med andre klubber og i at få lavet en meget flot avis. Dette arbejde resulterede også i rekordstor deltagelse med 21 hold. Ruten var flyttet tilbage til den gamle ude i Borbjerg og til den sidste søndag i august. Selve dagen forløb uden problemer i godt vejr og modvind på Kjeldsmark. Bagefter har vi næsten kun fået positiv respons, så vi håber også på en god dag i 2013.

Traditionen tro, har vi haft en sommerafslutning med de sædvanlige grillpølser efter en cykeltur, derudover har vi også haft to impulsive grillture, den ene endda hos Camilla’s forældre i Nr. Nissum. Enkelte nåede op på 130 km den dag. Det er utroligt, hvor langt man kører for en pølse! Vi havde også en søndag sidst på sæsonen sammen med Tvis, hvor vi sluttede af med at grille, det kan ikke udelukkes, at det sker igen.

Sæsonen sluttede med vores traditionelle enkeltstart og Buffet & Bowl. For nogle slutter sæsonen der, men da vi har fået to ”skøre” licensryttere i klubben, der aldrig kan få kørt nok, har der været mulighed for at træne hver søndag hele året rundt.

3. Regnskab

Kasseren fremlagde budget for 2013 samt regnskab for 2012, som kan downloades her på siden.

4. Kontingent

Kontingent blev fastsat til 300,- kr.

5. Fremlæggelse af budget for 2013.

Budget for 2013 blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Der er nogle der har forespurgt om de må cykle på almindelige cykler og bare mødes med os andre ved hallen og selv cykle. Det er der ingen problemer i men cykelhjelm er et krav.  De kunne måske omvendes til at køre på racer.

7. Valg af bestyrelse

På valg var:

John. Modtog genvalg
Christian. Modtog genvalg
Jesper. Modtog genvalg

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Som suppleanter blev valgt Ove Mark og Per Korsgaard

9. Valg af Revisor

Revisor post varetages af MGU, hvorfor der ikke behøves valgt revisor længere.

10. Eventuelt.

-Sponsorudvalget fremlagde deres arbejde for klubtøj for 2014. De har allerede sponsorer på plads og der vil komme en samlet pakke til en favorabel pris, så alle kan få det samme tøj at køre i, der vil senere blive indkaldt til prøveaften ved HV Care på Struervej.

- Aktivitetsudvalgtet:
Aktiviteter i Mejrup Cykelklub i 2013
Feb.-Marts……
Bo og Michael har begge den samme trainer så man kan køre imod hinanden på forskellige ruter. Vi kunne lave en dag hvor vi stiller dem op i Mejrup og så kan man prøve kræfter med hinanden.
       Desuden er der foreslået en tur til Herning hvor Kim sælger møbler m.m. det kunne måske blive en      wind-wind tur.
Michael Martin kender en vi kunne få ud til foredrag en aften, man kunne måske lave det sammen med vi cyklede mod hinanden i Mejrup.
April……
Youbody kan komme og måle hvad vi er til via VO2 test, den 6-7, denne weekend er reserveret forløbig……….vi skal give besked efter generalf. Eller mandag.
Maj…….
Tur til Mallorca den 5………
Juni…….
HTH løb den 21 der skal vi have fundet hjælpere hvem og hvor mange m.m.
Juli…….
Først i mdr. Kunne vi lave en tur til Silkeborg, eller anden form for social tur.
August……
Cederdorfløb den 25.  Skal planlægges m.m.
Måske en tur mere syd på……………?
September……
Enkeltstart den 7
Oktober……
Afslutning af sommer 2013

- Bjarne kender en fra Schuberts Minde, de kunne godt bruge noget gammelt cykeltøj, da de unge mennesker er begyndt at cykle lidt, og ikke have for mange midler at gøre med, så havde man noget til at ligge, som man aldrig brugte, kunne man bare aflevere til Bjarne.

- Byfest: klubben skal igen deltage med hjælp til byfesten, da det er der vi tjener de fleste penge. Der skulle gerne nogle fra klubben til at køre til sponsorløbet.

- Træning: der skal findes holdkaptajner: hold 1: Bo og ?, hold 2: Michael Martin og ?, Hold 3: Ove og Per.

Derefter gik det over i almindelig hyggesnak og Jørgen afsluttede generalforsamlingen.

                                                                                                     Referent: Jesper.

Regnskab 2012

Tilknyttet fil:    Regnskab 2012 (197 Kb)

Budget 2013

Tilknyttet fil:    Budget 2013 (5 Kb)
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @