Generalforsamling d. 26.02.2012


Referat fra generalforsamling søndag den 26.2 2012.

Antal Fremmødte 26.

1. Valg af dirigent.

Som dirigent blev valgt jørgen. Igen.

2. Formandens beretning:

Bestyrelsens årsberetning for 2011

Sæsonen 2011 startede for mange allerede i januar. Selv om det var en hård vinter så blev der gået til den i spinningslokalet og på mountainbiken. Der var en jo udlands tur der skulle trænes til.

Da foråret så kom og vi kom i gang ude på landevejen var der mange til træning hver gang. Formen skulle jo være der til når vi skulle til Frankrig og prøve at køre op ad.

Endelig kom dagen hvor 22 forventnings fulde cykelryttere satte af sted fra Mejrup mod Bollwiller i Alsace. Det vil tage for lang tid hvis vi skal ind på alle de små historier dernede fra. Men alle var enige om da de kom tilbage til Mejrup efter 4 dage på cykel, at det havde været en god tur og sjovt at prøve sådan at køre op ad. En tak skal der lyde til Carsten for det store arbejde han havde lagt i at ordne hotel og lave ruter.

Så var det lige som om det døde lidt ud efter vi kom hjem med, hvor mange der var til træning. Det skal dog siges at vi aldrig har været så mange til vores sommer afslutning som vi var i år. Måske var det fordi der skulle tages et nyt billede til vores hjemmeside så man kunne se vores nye klubtøj, som vi havde fået i foråret. Nogle vil sige at nu var vi endelig sluppet af med den orange farve i vores tøj.

Til årets Cederdorffløb stillede vi selv med 5 hold. Derudover kom der 3 hold ude fra. Det antal vil vi prøve at forbedre i år. Løbet blev afviklet den lørdag, hvor der skulle have været Storå løbet. Det vil blive flyttet til om søndagen i stedet for.

På grund af VM var vores enkeltstart og bowling flyttet til den første lørdag i oktober. Det skulle vise sig at være et godt valg. Det var næsten sommer den eftermiddag og der blev kørt meget stærkt.
Om aftenen gik det også godt og der blev drukket en del øl, og fortalt røverhistorier.

Sidst på året skete der så noget vi aldrig har prøvet i vores lille klub. Der var nogle der ønskede at der skulle ske noget mere, så de indkaldte til ekstra ordinær generalforsamling. Der blev der fremlagt en masse gode forslag. Men da der ikke var ønske om at smide nogle ud af bestyrelsen blev man enige om at udvide den til 7 personer. På det næste bestyrelsesmøde blev vi enige om at arbejde med de forslag som nu var kommet på banen. Der var kun en ting vi ikke kunne blive enige om. Dagen efter melder de 2 nye bestyrelsesmedlemmer sig ud af bestyrelsen og klubben. De har siden startet deres egen klub.

Det er sådan det ser ud lige nu. Det sidste vil nok blive drøftet meget. Men vi må håbe på vi får en god sæson i år.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Kasseren framlagde budget for 2012 samt regnskab for 2011, som kan downloades her på siden.

Regnskabet blev godkendt
Hvis man fremover vil have et stykke papir med tallene på, skal man selv printe det ud.

4. Fremlæggelse af budget for 2012.

Budget for 2012 blev godkendt.

5. Valg af bestyrelse.

På valg var:
Benny. Modtog genvalg
Carsten. Modtog genvalg

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Som suppleanter blev valgt kaj og jacob.

7. Eventuelt.

Under evt. kom det frem at vi vil prøve at få et lille samarbejde i gang med dem i tvis. De har et ønske om måske at lære hvordan vi kører vores træning med intervaller og sådan. Der kan blive tale om at vi træner sammen 1 gang i ugen. Det kunne vel også være sjovt at prøve at køre med nogle nye.  
Så var vi tilbage ved det gamle problem. Opdeling i niveau. Problemet er at der ikke kommer så mange på hold 2 og de kommer ikke så tit. Derfor vil der sommetider komme stor spredning men vi samler altid op. Hvis de nu prøvede at komme bare en aften i ugen så var der også flere til hold 2.

Så gik mødet over til almindelig hyggesnak så jørgen hævede mødet og takkede for god ro og orden.

Vi ses derude .

Regnskab 2011

Tilknyttet fil:    Regnskab 2011 (58 Kb)

Budget 2012

Tilknyttet fil:    Budget 2012 (4 Kb)
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @