Ekstraordinær generalforsamling 26.10.2011


Referat fra ekstraordinær generelforsamling den 26.10.11.

Der var 24 fremmødte medlemmer.

Valg til dirigent: Hans Ole.

Punkt 1: Jacob og Lars fremlagde disse punkter:

1. Ønsker ikke at overtage pladser fra nuværende bestyrelsesmedlemmer men blot at udvide bestyrelsen, således der er flere til at deles om opgaverne.

2. Hansen og JC ønsker kun at indtræde i en bestyrelse, såfremt denne billigere det 100%

3. Ambitionsniveau: Er klubben blevet for stor i forhold til tidligere, ønsker man kun medlemmer fra Mejrup/sletten, er træningen blevet for struktureret – er træningen for hård (for mange intervaller)

4. Nye tider: Årskalender/aktivitetskalender for hele 2012 sæsonen – omfatter vintertræning/sommertræning, generalforsamling, sommertider, sommerafslutning og selvfølgelig lokale løb. Datoer for evt. kommende DK weekendture – 1-2 overnatninger, lange heldagstræninger 150-200 km.

5. Mejrup løb. Linieløb, maj måned, ambitionsniveau 100 deltagere i 2012. Distance max 60 km – ny rute max 3 gange på hård stigning.

6. Cederdorffløbet. Sidste lørdag eller søndag i august – ambitionsniveau 15-20 hold. Evt. 6 deltagere pr. hold

7. Mejrup enkeltstart. Evt. åbningsenkeltstart på eksisterende rute. Afslutning på ny rute – Tvis 3 omgange.

8. Sponsorater: 2012 – anvende ledige pladser, på sigt 10-12 sponsorere a 3.000 til 5.000 kr. pr. sponsor.

9. General information vedr. sponsorsamarbejdet i MGU ønskes.

10. Design manual. Rød tråd gennem klubben tøj og hjemmeside

11. Hjemmeside. Hurtigere opdateringer, mere information, nyt design i stil med de nye trøjer.

12. Gøre klubben større: Ambitionsniveau 40-60 medlemmer i 2012. Gøres via god omtale, hjemmeside, flyers ved Mejrup hallen og Brugsen.

13. Tøj. Short – 2012? Vinterjakke i nyt design. Vest

14. Nyhedsbreve fra bestyrelsen: 3-5 nyhedsbreve årligt

15. Medlemsliste på web – evt. med log on

16. Fælles indkøb af reservedele – dæk/slanger/kæder/kassetter/bremseklodser

17. Vintertræning – evt. lørdag kl. 13.00 pga. temperatur.

18. NYT punkt: Pris for leje af lokaler via MGU – pris pr. medlem. Er det en fair pris – hvad er prisen i dag – hvad kan/bør den være?
Efter diskussioner for og imod udvidelsen kom det til afstemning og en enig generalforsamling blev enige om, at ændre vedtægterne, så bestyrelsen kan bestå af 5-7 personer og ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Mødet sluttede i fred og fordragelighed.

Referent  Jesper
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @