Generalforsamling d. 29.02.2011


1. Valg af dirigent og referent.

Som dirigent blev valgt Jørgen, der kunne konstatere, at indbydelsen til generalforsamlingen var sendt ud efter klubbens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Opstart/Generalforsamling søndag den 07.03.2010 kl. 10.00.
25 håbefulde rytter mødte op til rundstykker og kaffe.
Der var godt fremmøde til tirsdag/torsdag træningen.
Søndage var rigtig god med næsten alle medlemmer, så det var utroligt dejligt at komme til træning. Alle var glade og positive til udfordringerne på landevejene i det midt- og vestjyske.
Løbene rundt omkring i Danmark indfandt sig allerede med start i april måned. Dem var vi godt repræsenteret i. Vi kunne endda præge løbene hen over sæsonen, bare super godt.
Men vi undgik ikke de grimme styrt. Håber vi slipper for flere i år.
Vores løb, som blev afviklet torsdag den 27.05. for 4. gang som et aftenløb, hvor der ikke mødte mange rytter op, så det var rigtigt skidt.
Cederdorffløbet fik vi hjem på egen hænder. Løbet blev på en ny rundstrækning ved Tvis, det indebar at 13 hold mødte op en kold efterårsdag i september.
Der blev lavet nyt cykeltøj til 2011 sæson, samt en tur til Frankrig, der skal løbe af stablen i uge 22.
Afslutningen var som den plejede at være, rigtig hyggeligt med enkeltstart om eftermiddagen i godt vejr, bøf og bowl om aftenen med efterfølgende bytur for nogle af rytterne.
Så alt i alt en god sæson. Håber at 2011 kan blive lige så god, den kan næsten ikke blive ringere med alle disse positive, der er til stede her i dag. Godt gået venner.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Budget for 2011. Regnskab ikke godkendt af egen revisor pga. sygdom, men af MGU’s revisor.
(Dårlig kopi, så forbehold for fejl i beløbene)

Balance
Resultatopgørelse for året 2010.
Indtægter     Udgifter    
1011 Kontingent 8150,00 3613 Administrative omk. 120,00
1041 Arrangementer 5900,00 3672 Hald leje 17100,00
1051 Sponsor 5247,00 3631 Arrangementer 10100,00
1080 Renteindtægter 37,73 3641 Møder 1523,00
1032 Tilskud Hovedafd. 6117,00 3651 Kontorhold 752,00
1050 Salg, Cykeltøj 6900 3661 Kontingent Hovedafd. 525,00
1021 Ho.Kom Tilskud 14222,00 3663 Klubafgift DCU  
SUM     SUM    
Indtægter i alt   46537,73 Udgifter i alt   31715,46
Resultat, Årets nettoresultat udgør         14855,27
Aktiver     6000 Egenkapital primo 30257,80
5000 Indestående i vestjysk bank 51193,07 6001 Årets Over/underskud 14855,27
      6004 Egenkapital ultimo 51143,07

4. Fastsættelse af kontingent.

Kontigent for 2012 blev fastlagt til kr. 300,-.

5. Fremlæggelse af budget for 2011.

Indtægter   Udgifter  
Kontingent 45 prs. 13500,00 Tøj 46400,00
Sponsor 3000,00 Gaver / Møder 1000,00
Reklamer 0,00 Afslutningsfest 5000,00
Egne Løb 2000,00 Sommerfest 2000,00
HTH Løbet 5000,00 Generalforsamling 1000,00
Tøj Salg 38200,00 Løb 2000,00
Renter 400,00 Kontingent MGU 45prs. 2250,00
Salg gl. tøj 1600,00 Biler til Frankrig 12500,00
Tøj Lager 8200,00 DCU 350,00

6. Behandling af indkomne forslag.

Der er ingen indkommende forslag

7. Valg af bestyrelse.

Jesper modtog genvalg.
Bjarne ønskede at trække sig. I stedet for ham blev valgt Christian.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Som suppleanter blev valgt Kaj og Peter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

Bjarne blev revisor og Kaj suppleant.

10. Eventuelt.

Til sidst blev der drøftet forskellige ting. Bl.a at vi helst skal finde ti mand eller kvinder til at hjælpe, når der afholdes HTH løbet. Vi kan også trække på løbeklubben, men så mister vi også penge.
Der blev også drøftet pengene til bilerne, som nogle syntes var en stor udgift.
Til sidst gik det over i almindelig hyggesnak og Jørgen valgte at hæve mødet.

De 17 fremmødte, der hjalp med at rydde op, kunne konstatere, at der i hvert fald var rundstykker nok. Håber på lidt flere fremmødte til næste år.

Træningen er gået i gang så småt. Så vi ses derude.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @